Filatelista,  rok 1975, numer 12(471)

Rudziński Cezary Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Socphilex 75"255-258
Loster Tadeusz Stemple przedfilatelistyczne Królestwa Polskiego. Odmiany i usterki stempli z datownikiem.258-260
Barczyk Jan Finał konkursu "Maraton - 75"260-263
Kościelniak Marian Progi i bariery badawcze264-265
Głowiński Stanisław 30 lat gospodarki morskiej PRL (dokończenie)266-267
Nowości polskie268
Komisja Tematyczna F.I.P. Miedzynarodowy Regulamin FIP dla zbiorów w klasie tematycznej wraz z komentarzem komisji tematycznej FIP269-271
Rudziński Cezary Cel: wyższy poziom zbiorów w klasie tematycznej271-272
Nowości zagraniczne273-275
C.R. Kosmofilatelia275
Węgierskie loty balonowe276-277
Wystawy - "XXX rocznica zwcięstwa nad faszyzmem"277
Wystawy - "Stampex 75"277-278
Wystawy - "ARPHILA 15" Emisje wystawowe278-279
(rd) Co piszą inni279-280
C.R. Polonica280-281
Kluby Zainteresowań281-284
Recenzje284
To i owo284-286
Biuletyny informacyjne - Kielce, Gdańsk287
Z życia PZF287-288
Ogłoszenia288

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.