Filatelista,  rok 1975, numer 11(470)

Głowiński Stanisław 30 lat gospodarki morskiej PRL235-237
Hampel Zygmunt ŚWF "Espana 75" i Kongres FIP w Madrycie238-242
Teter Lucjan Pocztówki-zdjęcia z armii gen. Hallera242
Bartkowiak Henryk "Poczta polowa" w Egipcie i Syrii243-244
Nowości polskie244-245
Nwości zagraniczne246-247
(rd) Co piszą inni247-248
C.R. Polonica249
(c) To i owo249-250
Wiśnicki Antoni Copernicana250
Konkurs na pracę historyczno-badawczą z zakresu filatelistyki regionalnej250-251
Biuletyny filatelistyczne - Szczecin, Warszawa251
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia252

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.