Filatelista,  rok 1974, numer 8(443)

Polski Związek Filatelistów w 30 rocznicę powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej175-176
Krogulski Zbigniew Uwaga na serię przedrukowaną z 1972 r.176-180
Rejnowski Bronisław Inflacja w Polsce w latach 1922 - 1924180-183
Trzebski Tadeusz Prowizoria lokalne w Woj. Kieleckim183-186
Nowy Tadeusz Pokrzywdzone stemple186-187
Myślicki Andrzej Elementy niepocztowe w zbiorach filatelistycznych eksponowanych na wystawach i pokazach PZF188-190
Przed maratonem190-192
Nowości polskie192-193
Nowości zagraniczne193-195
Kosmofilatelia195-196
Konkurs na najładniejszy znaczek PRL w 1973 r.197
Ratajczak Antoni Poczta okrętowa lotniskowca USS "NEW ORLEANS" z miejsca wodowania trzeciej załogi "SKYLABA" na Pacyfiku197-198
Recenzje198
Stałe Komisje Z. Gł. PZF198
Koseve Marcel Czytelnicy piszą: "Do rocznicy Powstania 1863 roku"199-200
Czytelnicy piszą200-201
Notatki ze Świata201-202
Polonica202-203
Wiatrowski Zygmunt Z teki instruktora młodzieżowego: Rok młodego filatelisty203-204
Barczyk Jan Z teki instruktora młodzieżowego: Spotkanie z projektantem204-205
Copernicana205-206
Z klubów zainteresowań: Klub Olimpijczyka206
To i owo206-207
Wielkopolskie wiadomości filatelistyczne207
Z życia PZF: O/Wrocław207-208
Wymiana z zagranicą208
Ogłoszenia208

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.