Filatelista,  rok 1974, numer 7(442)

Konkurs na najładniejszy znaczek polski z 1973 r.155-158
Skawra Jerzy Przed Międzynarodową Wystawą Filatelistyczną w Katowicach158-160
Bura Fabian, Grodecki Tadeusz Wyścig Pokoju160-161
Nowości polskie162
Nowości zagraniczne163-164
Wystawy: Stockholmia 74164-165
Parfiniewicz Jerzy Wystawy: "XXX lat w Służbie Ludowej Ojczyzny"165
Recenzje165-166
Co piszą inni166
Copernicana167
Film "Filateliści"167
To i owo167-169
Zyhal Wyróżnienie Biuletynu Łódzkiego na "Indipex-73"169
Biuletyn informacyjny: Katowice169-170
Łódzki Biuletyn Filatelistyczny170
Z klubów zainteresowań: "Francotyp"170
Frontczak Jerzy Z życia PZF: O/Olsztyn171
Z życia PZF: O/Warszawa171
Wymiana z zagranicą171-172
Ogłoszenia172

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.