Filatelista,  rok 1974, numer 4(439)

Nowy Tadeusz Nieznany lot95-96
Łaszkiewicz Antoni Czarnodruki - czarne odbitki96-98
Ryszawy Wiesław W 80 - Lecie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (1894 - 197498-99
Fałszerstwa nadruków krakowskich99
Rudziński Cezary Muzeum P i T w Austrii100-101
Nowości polskie101-102
Nowości zagraniczne102-104
Hampel Zygmunt Z teki instruktora Młodzieżowego: Filatelistyka w szkole we Francji104
Co piszą inni105-106
Rajchel Władysław Wystawy: Filatelistyka w Muzeum Poczty106
Ryszawy Wiesław Z klubów zainteresowań: Przed VII spotkaniem "Klubu Olimpijczyka"106-107
Z klubów zainteresowań: "Kopasyny"107
Hampel Zygmunt 21 Kongres FIDE w Nicei w 1974 r.107-108
Bielman Konstanty To i owo: Wyprawa S. A. Andree108
Winiarek Roman To i owo: Polskie muzeum w Rapperswil108
Wiśnicki Antoni To i owo: Okolicznościowy aerogram108
To i owo109
Czytelnicy piszą109-110
Copernicana110
Kossowski Józef Osobliwości znaczków polskich: Osobliwości na całostce110
Osobliwości znaczków polskich:111
Bielan Konstanty Polonica: W Szwecji111
Plany emisji 1974: Irlandia111
Informator filatelistyczny dla członków Koła nr 1 w Krakowie111-112
Warszawa, wiadomości filumenistyczne112
Zasłużony pracownik łączności112
Ogłoszenia112

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.