Filatelista,  rok 1974, numer 24(459)

Myślicki Andrzej Wydanie przedrukowane "Nad polskim morzem" Puck 19. II. 1920"543-544
Rejnowski Bronisław Pierwsze w Polsce maszyny typu "CAMP" do opłat gotówkowych544-545
Gryżewski Tadeusz Problem gumy546-547
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek547-549
Szymański Zygmunt Guernsey i Jersey550-551
Nowości polskie551-555
Nowości zagraniczne555-561
Schmutz Lesław Fałszerstwo znaczków wydania krakowskiego z typograficznym nadrukiem557-560
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop561-562
Gromski Antoni Z teki instruktora młodzieżowego: Nowi wartościowy sprzymierzeńcy ruchu młodzieżowego562
Olszanowski Zdzisław Z teki instruktora młodzieżowego: Filatelistyczne kontakty młodzieży z MDK we Wrocławiu562-563
Recenzje: Badania znaków pocztowych. Praca zbiorowa563
Horain Witold Recenzje: Dr Ulrich Ferchenbauer. "Osterreich 1850-1900" 563-564
Co piszą inni564
Czytelnicy piszą565
Gruszczyk Winston Polonica: w Kanadzie565-566
Polonica566-567
To i owo567-568
Biuletyn informacyjny: Lublin568
Biuletyn filatelistyczny: Łódź568
Bąkowski Jerzy Z życia PZF: II Wystawa Kraków - Baku569
Z życia PZF: Po"Dniu znaczka"569
Skorowidz za rok 1974570-575
Konkurs w NRD575
Wymiana z zagranicą575
Ogłoszenia575-576

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.