Filatelista,  rok 1974, numer 2(437)

XI Zjazd PZF39-41
Jakubowski Franciszek Opłaty za przesyłki pocztowe w Królestwie Polskim41-44
Rudziński Cezary Adam Mickiewicz (1798 - 1855)45-48
Teter Lucjan Inauguracyjny lot Warszawa - Helsinki49
Nowości polskie49-50
Nowości zagraniczne50-51
Krogulski Zbigniew Stemple pocztowe PKO52
Co piszą inni52-53
Towarzyskie spotkanie w Pradze53
Plany emisyjne53-54
Copernicana54
To i owo54-55
Kargol Czesław A. Polonica: W Australii55
Polonica: Na Węgrzech55
Wymiana z zagranicą55
Ogłoszenia56

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.