Filatelista,  rok 1974, numer 19(454)

Grodecki Tadeusz Więcej zielonego światła dla "Filatelisty"426-427
Łaszkiewicz Antoni Dwudziestolecie "Filatelisty"427-431
Adamczyk Janusz Stemple pruskiej poczty w Wolnym Mieście Krakowie432-435
Gryżewski Tadeusz Znaczki polskie nie dopuszczone do obiegu436
Jakubowski Franciszek Instytucja poczthalterów w dawnej Polsce436-438
Sękowski Aleksander Czy możliwe są nowe odkrycia w zakresach już zamkniętych?438-439
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek439-440
Rudziński Cezary Znaki pocztowe roku kopernikowskiego441-444
Nowości polskie445-446
Nowości zagraniczne446-447
Nowy Tadeusz Aparat do perforacji448-449
Ratajczak Antoni Ostemplowania z "Operation Sail 1974"449-450
Groer Maria Wystawy: Krajowa Wystawa Filatelistyczna "MARFIL 74"451-452
Bąkowski Jerzy Wystawy: "TIMISOARA 1974"452-453
Co piszą inni453-454
Puchniarski Roman Polonica: We Francji - Place Chopin454
Twardowski Zbigniew Polonica: W Turcji454
Polonica: w Czechosłowacji; w Jugosławii; w ZSRR454-455
To i owo455-457
Z teki instruktora młodzieżowego: Akcja konkurs457
Wielkopolskie wiadomości filatelistyczne457
Informator filatelistyczny dla członków Koła nr 1 w Krakowie457
Informator Klubu PZF "Dzień Znaczka"457
Ładoś Zbigniew Z klubów zainteresowań: Folklor i etnografia457-458
Z klubów zainteresowań: Komisja Filatelistyki Tematycznej i Klubów Zainteresowań ZG PZF458
Z klubów zainteresowań: Polish Stamp Club458
Z życia PZF: Wystawy: "XXX lat PRL" w Olsztynie458
Z życia PZF: Filateliści Bydgoszczy i Schwerina w roku XXX - lecia PRL i 25 - lecia NRD458-459
Wymiana z zagranicą459
Ogłoszenia459

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.