Filatelista,  rok 1974, numer 18(453)

Rudziński Cezary Znaczki pocztowe Niemieckiej Republiki Demokratycznej407-408
Piątak Wincenty Łączność pocztowa na Lubelszczyźnie w latach 1944 - 1945409-411
Bura Fabian Polska poczta lotnicza oczekuje opracowania412
Splitt Jerzy Nowe dane o serii przedrukowanej412-413
Lipski Andrzej Nieznane stemple krakowskie413-414
Nowości polskie414-415
Nowości zagraniczne416-417
Piłkarskie emocje418
Krogulski Zbigniew Poczta na statku "Jan Turlejski"418-419
Księski Janusz Recenzje: Prowizoryczne stemple pocztowe województwa bydgoskiego 1945 - 1947419-420
Recenzje: Pocztowe brakoróbstwo420
Co piszą inni420-421
Polonica: w Liberii421
Polonica: w W. Brytanii421
Polonica: we Francji422
To i owo422-423
Kaczorowski Jarosław Osobliwości znaczków polskich: Śnieg na znaczku 2155424
Wymiana z zagranicą424
Ogłoszenia424

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.