Filatelista,  rok 1974, numer 17(452)

Rudziński Cezary Znaczki pocztowe Ludowej Bułgarii (1944 - 1974)387-388
Piątak Wincenty Przewóz poczty na Białostocczyźnie w latach 1944 - 1946389-391
Nowości polskie391-393
Nowości zagraniczne393-395
Kosmofilatelia375
Brzozowski Stefan Wystawy: "Copernicana w filatelistyce"375-376
Rajchel Władysław Wystawy: Wystawa w Muzeum Poczty396
Parfiniewicz Jerzy Wystawy: "XXX Lat w służbie Ludowej Ojczyzny"396
Co piszą inni396-397
Księski Janusz Stempel IIR-858 z numerem "00"397-398
Recenzje398
Gonera Andrzej Z teki instruktora młodzieżowego: Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna "Praga 74"398
Frontczak Jerzy Z teki instruktora młodzieżowego: Zacieśnienie kontaktów z kuratorami398-399
Barczyk Jan Z teki instruktora młodzieżowego: Pokaz zbiorów dla gości zlotowych399
Z teki instruktora młodzieżowego:KF Im. Hubalczyków w Kielcach399
Osobliwości znaczków polskich399
Alexiewicz Władysław Z klubów zainteresowań: "Polonica"400
Czytelnicy piszą400-401
Polonica: Na Kubie401
Polonica: W Szwecji401
Kargol Czesław A. Polonica: W Wielkiej Brytanii401
Biuletyn informacyjny: Lublin401-402
Księski Janusz Z życia PZF: VI Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "XXX lat PRL w Bydgoszczy"402-403
Głowacka Danuta Z życia PZF: Filatelistyczna Wystawa Przyjaźni Tarnów - Wielkie Tyrnowo (Bułgaria) - 1974403
Z życia PZF: "Kwiaty Ojczyźnie"403-404
Wymiana z zagranicą404
Ogłoszenia404

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.