Filatelista,  rok 1974, numer 13(448)

Łukaszewicz Antoni Znaczki polskie w 35 - leciu PRL291-293
Grodecki Tadeusz Filatelistyka polska 1944 - 1974293-295
Piątak Wincenty Wokół "Wodzów"295-301
Trzebski Tadeusz Listy przedfilatelistyczne prywatne302-304
Teter Lucjan Polski Czerwony Krzyż305-308
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna309-311
Nowości polskie311-313
Nowości zagraniczne313-314
Kosmofilatelia314-315
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop315-316
Rudziński Cezary Wystawy: Światowa Wystawa Filatelistyczna "Mladost 74"316-319
Wystawy: "Brno 74"319
Notatki ze świata320
Wieczorek Piotr Recenzje321
Osobliwości znaczków polskich321
Co piszą inni321-322
Olsztyn, informator organizacyjny Klubu Copernicana322-323
Biuletyn filatelistyczny: Warszawa323
Grabarczyk Józef Z życia PZF, wystawy: Wystawa filatelistyczna "Szczecin - Ryga - Rostock" 2-9.V.74323
Z życia PZF, wystawy: "Kraków - Baku"; "Warszawa 74"323-324
Z życia PZF: O/Warszawa324
Ogłoszenia324

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.