Filatelista,  rok 1974, numer 1(436)

XI Zjazd PZF3
Ways Marian Fałszerstwa nadruków krakowskich3-6
Teter Lucjan Korespondencja urzędowa i jej frankowanie6-8
Kościelniak Marian "Kartki z cudzego kalendarza"9-10
Durkalec Bolesław Ząbkowanie "Wodzów"11-12
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek12-15
Macichowski Józef Las i leśnictwo na znaczkach pocztowych15-16
Nowości polskie16
Rudziński Cezary Adam Mickiewicz (1798 - 1855)17-21
Krogulski Zbigniew Fałszerstwo na szkodę poczty21
Nowości zagraniczne22-23
Kosmofilatelia23-24
Romaszkan Jerzy Kosmofilatelia: III Sesja rady muzeum filumenistycznego24-25
Kosmofilatelia Czyżby koniec niesławnej historii jemeńskiej poczty emigracyjnego przedstawicielstwa eks-imama?25
Piechowicz Jerzy Wystawy: "Kutna Hora 73"26-27
Plany emisyjne 1974: Czechosłowacja27
Uzupełnienie27
Co piszą inni28-29
Czytelnicy piszą29-30
Komunikat29
To i owo: Psia poczta30
To i owo30-31
Copernicana31-32
Osobliwości znaczków polskich32
Polonica32
Rusiniak W. Z teki instruktora młodzieżowego: Harcerska wystawa filatelistyczna "Harcerstwo - Kopernikowi Frombork 1973"33
Melski Władysław Z teki instruktora młodzieżowego: Pokaz w Żarach34
Z teki instruktora młodzieżowego: MKF przy Pałacu Kultury w Poznaniu na ŚWF "Polska 73"34
Rajchel Władysław Plakat propagandowy34
Kielce: Klub Filatelistów o Zainteresowaniach Górniczych "Kopasyny"34
Z życia PZF: O/Olsztyn34-35
Z życia PZF: O/Poznań35
Gawron Stanisław Z życia PZF: O/Rzeszów35
Ogłoszenia35-36

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.