Filatelista,  rok 1973, numer 7(418)

Konkurs na najładniejszy znaczek polski 1972 r.139-142
Tislowitz Józef O niektórych zagadnieniach dotyczących znaczków "Wydania Krakowskiego"143-144
Grodecki Tadeusz Przed XI Maratonem Filatelistycznym145
Nowości polskie146
Nowości zagraniczne147-148
Wyka sędziów filatelistycznych148-149
Copernicana149-151
Wystawy: LWP - XXX151
Co piszą inni: Węgry - kraj filatelistów151
Co piszą inni:151-152
Recenzje152
To i owo152-153
Kargol Czesław A. Polonica153-154
Biuletyn filatelistyczny:łódź154
Wiadomości filumenistyczne: Warszawa154
Klub Copernicana PZF w Olsztynie154
Z klubów zainteresowań "Ruch robotniczy"154
Z życia PZF: ZHP w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi155
Wymiana z zagranicą155
Ogłoszenia155

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.