Filatelista,  rok 1973, numer 4(415)

Światowa Wystawa Filatelistyczna "POLSKA 73"62
Kapkowski Jacek, Perzyński Maciej, Roszkowski Aleksander Gniezno - 5 fen.63-71
Nowy Tadeusz Znaczki rolkowe72-73
Bura Fabian To nie jest fałszerstwo74
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek74-84
Hejmowski Klemens Okręty wojenne XX wieku75-82
Nowości polskie84
Nowości zagraniczne85-86
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop86
Co piszą inni87
Copernicana88
Alexiewicz Władysław Polonica88
Czytelnicy piszą89
Nikołow Christo Wystawy: Wystawa polskich znaczków sportowych w Sofii89-90
Fijas Stefan Wystawy: Związek Radziecki - kraj przodującej techniki90
Recenzje90
To i owo90-92
Srebrne gody "Filateliai Szemle"92
Plany emisyjne 1973: Australia92
Nikołow Christo Plany emisyjne 1973: Bułgaria93
Giela Joachim Plany emisyjne 1973: Kanada93
Plany emisyjne 1973: Liechtenstein93
Wrocławskie wiadomości filatelistyczne93
Echa konkursu "Najładniejsze znaczki polskie"94
Z życia PZF: O/Łódź94
Z życia PZF: O/Warszawa94
Wymiana z zagranicą94-95
Ogłoszenia95

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.