Filatelista,  rok 1973, numer 22(433)

Spotkanie w Zarządzie Głównym487
Zieliński Zbigniew Kadencja Zarządu Głównego 1969 - 1973487-494
Wiatrowski Zygmunt Aktualne problemy Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego495-496
Sękowski Aleksander Światowa Wystawa Filatelistyczna "Polska 73". Klasyka na wystawie496-503
Z protokołu Jury ŚWF"Polska 73"503-505
Gryżewski Tadeusz Jeszcze o cenzurach505-506
Nowości polskie506-507
Nowości zagraniczne507-509
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop509
Krogulski Zbigniew Stemple pocztowe promu morskiego "Goesta Berling"509-510
Kucharski Jerzy Copernicana: Wirniki Kopernikowskie w USA510-511
Notatki ze świata511-512
Czytelnicy piszą512-513
Co piszą inni513-514
Żółkiewski Stanisław J. Polish philatelic review514-515
Polonica515-516
Osobliwości znaczków polskich516-517
Wiśnicki Antoni To i owo: 100 Lat karty pocztowej USA517
To i owo517-518
Wachowski Zbigniew Były dwa stemple518
Krogulski Zbigniew Nowy datownik na Westerplatte519
Recenzje519
Wymiana z zagranicą520
Ogłoszenia520

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.