Filatelista,  rok 1973, numer 19(430)

Światowa Wystawa Filatelistyczna "Polska 73"410-423
Rejnowski Bronisław Rokiciny - nieznany kasownik prowizoryczny423-426
Hejmowski Klemens Linia Warnemunde - Gedser426-427
Syta Mieczysław Mikołaj Kopernik - Życie i Dzieło"427-430
Nowości polskie430
Nowości zagraniczne431-432
Kosmofilatelia432
Rzepko Ryszard Uczmy się na błędach433-434
Księski Janusz XXII Lot szybowcowy Toruń - Frombork434-435
Recenzje435
Poczta Konna III etap435-436
Grabarczyk Józef Wystawy: Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Rostock - 73"436
Notatki ze świata437
Copernicana437-438
Co piszą inni438-439
Polonica440
To i owo440-441
Z teki instruktora młodzieżowego:441
Z klubów zainteresowań: Śląska grupa Klubu "Kopasyny"441
Biuletyn informacyjny: Szczecin442
V Okręgowa Wystawa Zbiorów Zaangażowanych442
Z życia PZF; O/Katowice442-443
Wymiana z zagranicą443
Ogłoszenia443

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.