Filatelista,  rok 1973, numer 15(426)

Przed otwarciem Światowej Wystawy Filatelistycznej "Polska 73"331-333
Poczta balonowa334-335
Ratajczak Antoni Filatelistyczna dokumentacja rejsu "Poloneza"335-336
Nowości polskie336
Nowości zagraniczne336-338
Kosmofilatelia338-339
Pająk Jan Jan III Sobieski339
Co piszą inni340
Wolski Jerzy Czytelnicy piszą; Poczta z morza341-342
Czytelnicy piszą342
Wystawy: "Socphilex IV"342-343
Kościelniak Marian Copernicana: Propaganda, ale i krytyka343
Copernicana: Australia343
Polonica: W CSRS343
Z teki instruktora młodzieżowego: Konkurs na gazetkę ścienną344
Barczyk Jan Z teki instruktora młodzieżowego: Młodzieżowa wystawa filatelistyczna Sofia - Warszawa344
Z teki instruktora młodzieżowego: Pierwszy ogólnopolski konkurs filatelistyczny dla młodzieży na temat: "Życie i działalność Mikołaja Kopernika"344-345
Krajewski Henryk Z teki instruktora młodzieżowego: Zjazd i wystawa młodych filatelistów w Bułgarii345
Z klubów zainteresowań: "Czerwony Krzyż"345-346
XII Spotkanie Członków Klubu "Dzień Znaczka"346
Biuletyn filatelistyczny: Warszawa346
Z życia PZF: O/Katowice346
Z życia PZF: O/Kraków346-347
Wymiana z zagranicą347
Ogłoszenia347

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.