Filatelista,  rok 1973, numer 12(423)

Grodecki Tadeusz "Torphilex - Copernicana 73"254
Głowiński Stanisław Poczta morska na Atlantyku255-260
Włodarski Zbigniew Trzy klasyczne zagadnienia PP/GGW261-262
Schmutz Lesław To jednak jest fałszerstwo263-267
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek268-270
Konferencja w Pradze270
Nowości polskie271
Nowości zagraniczne271-273
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop273-274
Ratajczak Antoni Pośrednictwo pocztowe na statku handlowym m/s "Obrońcy Poczty"274-275
Copernicana275-278
Hampel Zygmunt Wystawy: "Polpex 73"278-279
Wystawy: Międzynarodowa Wojskowa Wystawa Filatelistyczna w Budapeszcie279
Winiarek Roman Wystawy: I Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Semimillenium" w Częstochowie279-280
Notatki ze świata280-281
Wieczorek Piotr Recenzje: Kalendarz filatelisty281
Rudziński Cezary Recenzje: Sieger-Spezial-Katalog der Raumfahrt Briefmarken281
Recenzje; Praca magisterska281
Siwula Adam Z teki instruktora młodzieżowego282
To i owo282-284
Rajchel Władysław To i owo: Projekt poczty lotniczej z 1922 r.283
Osobliwości znaczków polskich284-285
Co piszą inni285-286
Kargol Czesław A. Co piszą inni: Znaczek angielski bez portretu królowej286
Biuletyn informacyjny: Katowice286
Z życia PZF: Walne Zebranie Sprawozdawczo -wyborcze Okręgu Łódzkiego PZF287
Ogłoszenia287

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.