Filatelista,  rok 1972, numer 5(392)

Światowa Wystawa Filatelistyczna "Polska 73" pod patronatem FIP99
Zieliński Zbigniew Nowe przepisy wymiany100
Sikorski Bogumił Z albumu zbieracza nalepek "R"101-102
Danielski Jan Filatelistyczne aspekty internowania żołnierzy polskich w Rumunii102-104
Nowości polskie104-106
Nowości zagraniczne106-107
Gryżewski Kazimierz Wojny psychologicznej ciąg dalszy107-108
Rozdanie medali laureatom MWF "Budapest 71"108
Rudziński Cezary Recenzje109
Alexiewicz Władysław Polonica109-110
Notatki ze świata110-111
Kucharski Jerzy Wystawy: Anphilex 1971111
Nikołczew Christo Plany emisji 1972: Bułgaria111
Plany emisji 1972: RFN; Watykan; Węgry112
To i owo: Radzieckie czarnodruki113
Kargol Czesław A. To i owo:113
Biuletyn informacyjny: Lublin113
Rymkiewicz Ryszard Z prac Prezydium Z. Gł. PZF114
Z życia PZF: Wernisaż z okazji 27 rocznicy wyzwolenia Warszawy114
Z życia PZF: "W XXX - Lecie powstania PPR"114
Wymiana z zagranicą114-115
Ogłoszenia115
Filumenistyka nasze hobby116

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.