Filatelista,  rok 1972, numer 23(410)

Rudziński Cezary 50 Lat ZSRR522-525
Bura Fabian Poczta lotnicza Port Gdańsk525-527
Barczyk Bogusław Pięćdziesięciolecie Polskiego znaczka o tematyce górniczej527-529
Grodecki Tadeusz Jubileusz filatelistyki lubelskiej529-531
Nowości polskie531-532
Nowości zagraniczne532-533
Współpraca Związków Polski i CSRS534
Klimek Jan Zmiany w zasadach przesyłania FDC534-535
Co piszą inni535-536
Księski Janusz Polonica: W ZSRR536
Kargol Czesław A. Polonica: w W Brytanii536
To i owo: Okolicznościowy aerogram W. Brytanii536-537
Kargol Czesław A. To i owo: Jedyna na świecie pocztowa kolejka podziemna537
Wiśnicki Antoni To i owo ; 100 - Lecie karty pocztowej Cejlonu537
To i owo537-538
Klub Filatelistów o Zainteresowaniach Górniczych "Kopasyny"538
Klub Zainteresowań "Ruch Robotniczy" - Informator538
Biuletyn informacyjny: Szczecin538
Wymiana z zagranicą538-539
Ogłoszenia539

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.