Filatelista,  rok 1972, numer 22(409)

Dzień Znaczka486-489
Sawiński Józef X Zjazd członków klubu "Dzień Znaczka"490-491
Teter Lucjan Poczta w niemieckich obozach jenieckich491-496
Światowa wystawa filatelistyczna "Polska 73"496-497
Biadasz Zdzisław "Interartes 72"497-499
Krogulski Zbigniew Agencja pocztowa na R/V "Profesor Siedlecki"500-501
Konferencja w Berlinie502
Żółkiewski Stanisław J. Egzotyczne karty502-504
Nowości polskie505-507
Nowości zagraniczne507-508
Gawron Stanisław II Ogólnopolska młodzieżowa wystawa filatelistyczna "Mikołaj Kopernik"509-510
Maxa Vojtech Czytelnicy piszą510-511
Red. Z albumu zbieracza nalepek "R"511
Klugiewicz Alojzy Z albumu zbieracza nalepek "R"511
Sikorski Bogumił Z albumu zbieracza nalepek "R"511-512
Hampel Zygmunt Z teki instruktora młodzieżowego512-513
Z teki instruktora młodzieżowego513-514
Wstępne wyniki konkursu na znaczek kopernikowski w USA514-515
Lisiecki Leonard Wystawy: Opole - Poczdam515
Powstanie Muzeum Poczty w Kanadzie515-516
Recenzje516-517
Wrocławskie Wiadomości Filatelistyczne517
Skup masówki517
Z życia PZF: O/Kraków518
Z życia PZF: O/Warszawa518
Z życia PZF: O/Warszawa-Zachód518-519
Ogłoszenia519

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.