Filatelista,  rok 1972, numer 20(407)

Bura Fabian Loty olimpijskie446-448
Jakubowski Franciszek Stemple na listach przedfilatelistycznych Królestwa Polskiego449-451
Żółkiewski Stanisław J. Zbieraczu - Cave canem !451-453
Nowości polskie453-455
Nowości zagraniczne456-457
Gryżewski Tadeusz Skup znaczków w Getcie Łódzkim457-458
Sękowski Aleksander Wielki niedźwiedź458-459
Recenzje459-460
Puchniarski Roman Polonica: W CSRS460
Polonica: W Wielkiej Brytanii460-461
Alexiewicz Władysław Polonica: W ZSRR461
Bartkowiak Henryk Czytelnicy piszą: Uzupełnienie stempli ambulansowych461-462
Militaria: Szlakiem walk partyzanckich462
Uwaga, fałszerstwo!462
Wymiana z zagranicą463
Ogłoszenia463

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.