Filatelista,  rok 1972, numer 16(403)

Zieliński Zbigniew 41 Kongres FIP350-351
Witkowski Jan Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna351-355
Krawczyk Eugeniusz Nowe fałszerstwo kasownika "Port Gdańsk"356
Nowości polskie356-358
Nowości zagraniczne358-360
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop360-361
Łaszkiewicz Antoni Recenzje361-362
Klub "Copernicana"362-363
Śmieszek Piotr Wystawy: "Gdańsk - Constanta"363-364
To i owo364
Czytelnicy piszą: O kupcu poznańskim364
Copernicana365
Polonica: We Francji365
Pańka Jan Polonica: RFN365
Polonica: W ZSRR365
Wrocławskie wiadomości filatelistyczne365-366
Biuletyn filatelistyczny: Łódź366
Biuletyn filatelistyczny: Warszawa366
Winnicki Karol Z życia PZF: "Cedynia 972 - 1972"366-367
Ogłoszenia367

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.