Filatelista,  rok 1972, numer 14(401)

Najładniejsze znaczki polskie w 1971 r.310-312
Rzepko Ryszard W 90 rocznicę urodzin Georgi Dymitrowa312-313
Krajewski Henryk 20 - Lecie węgierskiego związku filatelistów313-314
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek315-317
Copernicana317-319
Nowości polskie319-320
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop321
Kalejdoskop: Dr Janusz Korczak321-322
Recenzje322
Wieczorek Piotr Recenzje: Kalendar filatelista 1972322-323
Co piszą inni323-324
Osobliwości znaczków polskich324-325
Stępczyński Bernard Polonica325
Zmotoryzowana filatelistyka we Francji325-326
Wdowiak Roman Czytelnicy piszą: Ciekawe erki326
Twardowski Zbigniew Czytelnicy piszą326
Gromski Antoni Z teki instruktora młodzieżowego: II Ogólnozwiązkowa Młodzieżowa Filatelistyczna Wystawa ZSRR326-327
Wymiana z zagranicą327
Ogłoszenia327

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.