Filatelista,  rok 1972, numer 13(400)

Redakcja Numer 400390
Skwara Jerzy Ludzie z powstańczego znaczka291-293
Grodecki Tadeusz Turystyka, rajdy, zloty, złazy, spływy293-297
Krogulski Zbigniew Nowe stemple "Paquebot"297-298
Nowości polskie298-299
Nowości zagraniczne299-300
Kosmofilatelia301
Rzepko Ryszard Wystawy: Bukareszt - Warszawa 1972302-303
Maraton 1972303
Notatki ze świata303-304
Wiatrowski Roman Copernicana305
Recenzje305
Biuletyn filatelistyczny: Łódź306
Biuletyn informacyjny: Lublin306
Z życia PZF: Wystawy "500 lat idei Kopernika"306-307
Z życia PZF: Wystawy "Besfil 72"306-307
Wymiana z zagranicą307
Ogłoszenia307

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.