Filatelista,  rok 1972, numer 10(397)

Szymański Zygmunt Ziemia jest jedna215-217
Jakubowski Franciszek Czynności pocztowe w okresie przedfilatelistycznym217-219
Nowości polskie219-220
Nowości zagraniczne221-222
Kosmofilatelia222-223
Mikołajczyk Andrzej Kosmofilatelia: Monety na znaczkach bułgarskich223-224
Księski Janusz Polonica224
Co piszą inni224-226
Recenzje226-227
Jakucewicz Stefan Czytelnicy piszą227
Notatki ze świata227-228
Srebrny jubileusz dwutygodnika Sammler - Express"228
Wystawa projektów polskiego znaczka pocztowego e Berlinie229
Z klubów zainteresowań: "Francotyp"229
Z klubów zainteresowań: "Bibliofil"229
To i owo229-230
Biuletyn informacyjny: Lublin230
Biuletyn filatelistyczny: Łódź230
Z życia PZF: O/Kraków230
Wymiana z zagranicą230-231
Ogłoszenia231
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne "RUCH"232

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.