Filatelista,  rok 1971, numer 24(387)

Zieliński Zbigniew Nasze propozycje543
Hartman Antoni Różnice wielkości znaczka "Polska 1"544-545
Brzozowski Stanisław Datowniki poczt ruchomych545-548
Grodecki Tadeusz Muzeum Poczty i Telekomunikacji548-549
Gryżewski Tadeusz Spekulacyjne gry550-553
Nowości polskie553-558
Nowości zagraniczne558-559
Kosmofilatelia560-561
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop561-562
Notatki ze świata562-563
Wystawy:563-564
Recenzje564
Alexiewicz Władysław Polonica564
Co piszą inni565-566
Z klubu Polonica566
Czytelnicy piszą566
Konkurs na znaczek kopernikowski USA566-567
Redakcja Jeszcze jedna nagroda567
Kargol Czesław A. Znany kompozytor komponuje nowy znaczek Szwedzki567
Z życia PZF: Wrocławskie święto kwiatów568
Hejmowski Klemens Z życia PZF: Debiut - 71568
Z życia PZF: O/Katowice. XX-Lecie PZF w Bytomiu569
Z życia PZF: O/Poznań. Dzień Znaczka w Kaliszu569
Z życia PZF: O/Warszawa. Nowy Oddział569
Skorowidz za rok 1971570-574
Wymiana z zagranicą574
Ogłoszenia575
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne 'RUCH"576

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.