Filatelista,  rok 1971, numer 20(383)

Kałamaga Zygmunt Wystawa w 30 rocznicę PPR447
Hampel Zygmunt 40 Kongres FIP448-449
Witkowski Jan Zbiory na Światowej Wystawie Filatelistycznej "Budapest 71449-451
Teter Lucjan Prowizoria listów poleconych451-454
Rudziński Cezary Dziennikarskie spotkania455-456
Jerich B. Sympozjum FISA456
Nowości polskie456-458
Nowości zagraniczne458-459
Sękowski Aleksander Fałszerstwa lepsze od oryginałów460
Recenzje460
Sękowski Aleksander Recenzje461
Notatki ze świata461-462
Biuletyn informacyjny: Lublin462
Wystawy: Złoty medal na wystawie w Riccione (Włochy)462-463
Wymiana z zagranicą463
Ogłoszenia463
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne 'RUCH"464

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.