Filatelista,  rok 1971, numer 19(382)

MWF "Budapest 71" zamknięta!411
Zieliński Zbigniew Umowa z filatelistami CSRS412-313
Gryżewski Tadeusz Poczty w wolnym mieście Krakowie413-417
Kapkowski Jacek, Perzyński Maciej Fałszerstwo na szkodę poczty "Grochów - Iganie"417-419
Koczorowski Jarosław Przewóz listów wartościowych niemieckimi frachtowcami podwodnymi419-420
Jakubowski Franciszek Przesyłki pospieszne w Królestwie Polskim420-422
Żółkiewski Stanisław J. Egzotyczne karty423-425
Seweryński Stanisław Filatelistyka na ziemi Lubuskiej: Pierwsze kroki i lata rozwoju425-427
Kuziara Józef Wystawiennictwo na Ziemi Lubuskiej427
Hrybacz Janusz Ćwierć wieku filatelistyki młodzieżowej na Ziemi Lubuskiej428-429
Nowości polskie429-432
Nowości zagraniczne432-434
Klimek Romuald Usuwanie kleju "stolarskiego" ze znaczków434
Novacek J. Zaproszenie dla filatelistów i nie filatelistów435-436
Twardowski Zbigniew Nieścisłości na polskich znakach pocztowych436
Co piszą inni437-438
Mihai Marian Echa wystawy "50-Lecie Komunistycznej Partii Rumunii"438
Rajchel Władysław Szwedzkie znaczki pocztowe438-439
Księski Janusz Polonica: Pierwsze loty w zbiorze "Polonica"439
Osobliwości znaczków polskich440
Recenzje440
Hejmowski Klemens Powrót majora Henryka Sucharskiego na Westerplatte440
Z życia PZF: Pokaz w Krynicy440
Zaproszenie na wystawę441-442
Wymiana z zagranicą443
Ogłoszenia443
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne 'RUCH"444

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.