Filatelista,  rok 1971, numer 17(380)

Bura Fabian 100 Lat znaczków węgierskich (1871 - 1971)371-373
Teter Lucjan Listy polaków internowanych na Węgrzech373-375
Sękowski Aleksander Początki nowoczesnej poczty lotniczej375-378
Gryżewski Tadeusz Polskie znaczki nieząbkowane i nowodruki378-379
Nowości polskie380
Nowości zagraniczne380-382
Kosmofilatelia382
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop383
Rzepko Ryszard Czytelnicy piszą: Protokoł jury materiałem szkoleniowym383-385
Co piszą inni385
Recenzje386
Notatki ze świata386-387
To i owo ; 500 Lecie Gorlic387
Łaszkiewicz Antoni To i owo: Milos Muller387
Z życia PZF: O/Bydgoszcz "Bydgoszcz 71"387
Ogłoszenia387
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne 'RUCH"388

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.