Filatelista,  rok 1971, numer 16(379)

Ryszawy Wiesław Ostemplowania olimpijskie351-354
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek354-356
Nowości polskie356-357
Nowości zagraniczne357-359
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop359
Nowotarski Stanisław Wystawy: 50 - Lecie Komunistycznej Partii Rumunii360
Recenzje360-361
Łaszkiewicz Antoni Recenzje: Fałszerstwa znaczków polskich361-362
Księski Janusz Polonica: Pamiątki po Jagiellonach na znaczkach pocztowych Czechosłowacji362-363
Polonica: Jeszcze jeden znaczek PRL z serii "Innsbruck 1964" na kasowniku NRF363
Co piszą inni363-364
To i owo364-365
Nikołczew Christo To i owo: Najładniejszy znaczek Bułgarski 1970365
Z teki instruktora młodzieżowego366
Grafika polskich kasowników366
Z życia PZF: XXV Lat filatelistyki w Gorzowie366-367
Ogłoszenia367
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne 'RUCH"368

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.