Filatelista,  rok 1971, numer 14(377)

Najładniejsze znaczki polskie z 1970 r.311-312
Myślicki Andrzej Znaki wodne na znaczkach pocztowych312-315
Żółkiewski Stanisław J. Egzotyczne karty315-316
Nowości polskie316-318
Nowości zagraniczne318-320
Nieścisłości na polskich znakach pocztowych320
Nikołow Christo Wystawy: Sofia - Baku - Kijów321
Rudziński Cezary Czytelnicy piszą: Błędnie o błędach321-322
Recenzje322-323
Co piszą inni323-324
Bartke Jerzy Doręczeniowy znaczek sądowy z 1932 r. bez poddruku siatkowego324
To i owo324
Z klubów zainteresowań: Spotkanie członków Klubu Ikar ; Klub Polonica325
Puchniarski Roman Copernicana325-326
Wrocławskie wiadomości filatelistyczne226
Biuletyn informacyjny: Lublin226
Z życia PZF: Kraków 71327
Ogłoszenia327
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne 'RUCH"328

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.