Filatelista,  rok 1971, numer 10(373)

Jakubowski Franciszek Przesyłki za poświadczeniem odbioru215-217
Nowy Tadeusz Jeszcze o wzorcowych próbach maszyn218-219
Teter Lucjan Poczta obrońców Przemyśla219-220
Hejmowski Klemens Kanały morskie221-223
Nowości polskie223-225
Nowości zagraniczne225-226
Kosmofilatelia226-227
Rzepko Ryszard Czy istnieją polskie karnety znaczkowe?227-228
Co piszą inni229
Chomicki Marian Z teki instruktora młodzieżowego: Półfinały maratonu w O/Kielce229
Z teki instruktora młodzieżowego: w O/Wrocław230
Piekut Janusz Zbigniew Wystawy: XIV wystawa w Łodzi230
Wystawy: Cena nalepki z lotu pocztowego Katowice - Góra św. Anny230
Biuletyn informacyjny: Lublin230-231
Wymiana z zagranicą231
Ogłoszenia231
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne 'RUCH"232

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.