Filatelista,  rok 1970, numer 4(343)

Prezydium ZG PZF Konkurs Leninowski - Komunikat63
C.R. Rok Leninowski w zamierzeniach poczty ZSRR63-64
Teter Lucjan Nie niszczmy starej korespondencji!64-66
Koseve Marcel Z mojej teki Czerwonego Krzyża66-67
Tucholski Jerzy Sto lat karty pocztowej68-69
Nowości polskie69-70
Nowości zagraniczne70-71
C.R. Kosmofilatelia72
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop73
RK Stagnacja w szwajcarskich znaczkach z dopłatą73-74
Recenzje74-75
Woroniak Anatol W roku Leninowskim . Jubileusz Lenina w Lublinie76
Ol-Fa Notatki ze świata76-77
Kaczmarczyk Stanisław Z teki instruktora młodziezowego - Impreza SKF w Tarnowie77
Siwula Adam Z teki instruktora młodzieżowego - Wystawa w Złotowie77
To i owo77
Z życia PZF - Pokazy w Zakopanem, O/Katowice, O/Łódź78
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia78-79
Dział rozrywek umysłowych79

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.