Filatelista,  rok 1970, numer 24(363)

(rd) Beethoven 1770-1970543-544
Krogulski Zbigniew Nowe fałszerstwa nadruków "Warszawa" i "Zakopane"545-546
Bura Fabian List balonowy z oblężonego Paryża 1870 r.547-548
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek548-552
Kasowniki poczty polskiej używane na terenie Białorusi552
Nowości polskie553-559
Nowości zagraniczne559-560
C.R. Kosmofilatelia561-562
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop562-563
Rudziński Cezary Awans Księżyca, czyli błędy na "kosmicznych" znaczkach563-564
Gryżewski Tadeusz Wspomnienia filatelistyczne564-565
(th) 80-lecie zeszytów znaczkowych566
Parfiniewicz Jerzy Wystawy - Krajowa Wystawa Filatelistyczna "PZF-20"566-567
J.W. Wystawy - Belgijsko-Polska Wystawa Filatelistyczna567
Złote gody z filatelistyką567
Recenzje568
Polonica568
Biegański Tadeusz Z teki instruktora młodzieżowego - Rejonowa kursokonferencja w Okregu poznańskim568-569
AS Z teki instruktora młodziezowego - wyniki współzawodnictwa569
C.R. Grafika polskich kasowników569-570
(kg) To i owo570
Skorowidz571-574
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia574-575

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.