Filatelista,  rok 1970, numer 23(362)

Kałamaga Zygmunt Podsumowanie imprez leninowskich w PZF523-525
Bałaszow Borys Znaczki tyflijskiej poczty miejskiej525
Gryżewski Tadeusz Wspomnienia filatelistyczne525-526
Nowości polskie527-529
Nowości zagraniczne529-531
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop531-532
Wystawy - "Technika 71 - Poznań"532
Witkowski Jan Wystawy - "Roma 70" - sukces polskich wystawców532-533
Szymański Zygmunt Wielkość i upadek Hartmuta Schwenna534-535
Recenzje535-536
Ol-Fa Notatki ze świata536-537
Mały pokaz filatelistyczny godny wielkiej wystawy filatelistycznej537
Osobliwości stempli polskich538
Bura Fabian Nowy wiatr w komisji tematycznej FIP538
Czytelnicy piszą538
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia.539

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.