Filatelista,  rok 1970, numer 22(361)

Plon jednego miesiąca487-488
Rudziński Cezary Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Lenin i jego idee - Kraków 70"489-493
Kałamaga Zygmunt PZF w obchodach Kopernikowskich493-495
39 Kongres FIP495-496
Gryżewski Tadeusz Jedynka z 1860 r. na listach zagranicznych496-498
(rd) 20 lat Czechosłowackiej "Filatelie"498-499
Kapkowski Jacek FIS-1970500-501
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek501-504
Teter Lucjan Przesyłki urzędowe i służbowe504-505
Nowości polskie506-507
Nowości zagraniczne507-509
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop509-510
Danowski Czesław Jeszcze o Franku510-514
Gryżewski Tadeusz Wspomnienia filatelistyczne514-515
Goszczyński Włodzimierz Spotkanie Klubu "Dzień Znaczka"515-516
Plan wydań radzieckich znaczków pocztowych na 1971 rok516
Recenzje517
Osobliwości znaczków polskich518
To i owo518
Ogłoszenia519

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.