Filatelista,  rok 1970, numer 20(359)

Gruszczyk Wiesław Całostki ONZ (Nowy Jork)447-450
Nowości polskie450-451
Nowosci zagraniczne452
Myślicki Andrzej Stemple okolicznościowe Dnia Łącznościowca453-456
Nowości zagraniczne457
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop458
Recenzje458-460
Polonica460-461
Osobliwości znaczków polskich461
Czytelnicy piszą462
Bura Fabian "Polska" w katalogach europejskich462
Z życia PZF - O/Szczecin463
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia463

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.