Filatelista,  rok 1970, numer 19(358)

Bąkowski Jerzy, Piekarz Lucjan Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Lenin i jego idee - Kraków 70" 10-25 X 1970411-414
lp. Ogólnopolskie sympozjum filatelistyczne poświecone W.I. Leninowi414-415
Goszczyński Włodzimierz Przed międzynarodowym sympozjum filatelistyki tematycznej415-418
Koseve Marcel Coś nowego o karcie Cp 78418
Gryżewski Tadeusz Stemple pocztowe Królestwa Polskiego419-420
(rd) Medale AIJP za literaturę filatelistyczną420-421
Rudziński Cezary Happy end filatelistycznego "rabunku stulecia"421-422
Skirmunt Bolesław Filatelistyka w Lubelskiem - Stemple pocztowe Gubernii Chełmskiej423-424
Dowgird Stanisław Nasze zamierzenia424-425
Piasecki Jan Z historii filatelistyki lubelskiej - w okresie międzywojennym426-427
Rogowski Jacek Z historii filatelistyki lubelskiej - po wojnie427-428
Hobot Władysław Filatelistyka wśród młodzieży428-430
Sylwetki - Jan Piasecki430-431
Szczepański Janusz Filumenistyka na Lubelszczyźnie431
Nowosci polskie431-434
Nowości zagraniczne434-436
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop436-437
Polonica437-438
C.R. Recenzje439
Ol-Fa Notatki ze świata439-440
G. Osobliwości stempli polskich440
Hampel Zygmunt Polonijni filatelisci440-441
(rd) To i owo441-442
Biuletyny filatelistyczne - Lublin, Łódź, Wrocław442
W roku leninowski - wystawy i pokazy PZF442-443
Z życia PZF - O/Olsztyn443
Ogłoszenia443

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.