Filatelista,  rok 1970, numer 18(357)

Bura Fabian Stulecie poczty balonowej391-392
Gryżewski Kazimierz Klasyczne loty balonów polskich392-394
Witkowski Jan Poczta balonowa w Poznaniu394-395
Gryżewski Tadeusz Wspomnienia filatelistyczne396-397
Nowości polskie397-398
Nowosci zagraniczne398-400
K.G. Kalejdoskop400-401
J.W. Filatelistyka w Austrii401-402
Śnieżko Aleksander Sylwetki twórców polskich znaczków - Zygmunt Kamiński403
Redakcja Apel do czytelników403-404
Ol-Fa Notatki ze świata404-405
(rd) Wystawy - Znaczki polskie w Indonezji405
Polonica405-406
Czytelnicy piszą406
Z.W. Z teki instruktora młodzieżowego406
Z życia PZF - O/Katowice407
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia407

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.