Filatelista,  rok 1970, numer 11(350)

Bura Fabian Mistrzostwa świata w piłce nożnej235-237
Rudziński Cezary Czasu zostało niewiele237-238
Loster Tadeusz Opłaty pocztowe w Królestwie Polskim (1841-1861)239
Zwycięzcy "Maratonu 1970"239
Teter Lucjan Levant240
Nowości polskie240-242
Nowości zagraniczne242-243
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop244
Prezydium ZG PZF Ogólnopolski konkurs na publikacje filatelistyczne w prasie, radio i telewizji w 1970 r.244-245
Puchniarski Roman Na marginesie tematyki kopernikowskiej245
Baranowski Zygmunt Wystawy "Lenin 100"246-247
Ol-Fa Notatki ze świata247-248
W roku leninowskim. Wystawy i pokazy PZF248
Biuletyny filatelistyczne - Lublin, Łódź248-249
To i owo249-250
Z życia PZF - O/Bielsko-Biała250
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia250-251
Dział rozrywek umysłowych251

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.