Filatelista,  rok 1970, numer 10(349)

Hampel Tadeusz One Penny Black (Czarna pensówka ma 130 lat)199-201
Bura Fabian Gdy czarna pensówka miała 100 lat202-205
Kazy Stanisław Z prac prezydium Z. Gł. PZF205-207
Teter Lucjan Poczta w niemieckich obozach jenieckich (dokończenie)207-213
Myślicki Andrzej Zbiór jednego znaczka214-215
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek215-216
Rudziński Cezary Filatelistyczny "rabunek stulecia" w Pradze216-217
Dykteryjki i ploteczki218
M.K. Z naszego handlu filatelistycznego218-219
Nowości polskie219-221
Nowości zagraniczne222-223
C.R. Kosmofilatelia223-224
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop224-225
(zg) "Ruch robotniczy" w filatelistycznym wydaniu225-226
Rudziński Cezary Recenzje226-227
(rd) Z przeszłości Wyścigu Pokoju227
Ol-Fa Notatki ze świata227-228
(zg) Z teki instruktora młodzieżowego - II Młodzieżowa w Krakowie228-229
Z teki instruktora młodziezowego - Półfinały "Maratonu 1970"229
Z życia PZF - O/Bydgoszcz230
Wymiana z zagranicą. Ogłoszenia230-231
Dział rozrywek umysłowych231

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.