Filatelista,  rok 1969, numer 8(323)

Piekarz Lucjan W 75 - lecie polskiej prasy filatelistycznej143-144
Perzyński Maciej Wybrane tytuły144-147
Guzowski Zbigniew Prasa filatelistyczna w Krakowie147-148
Strug Karol Filatelistyka na Kielecczyźnie: Sens naszego działania148-149
Mikulski Witold Przegląd dorobku naszego ruchu150-151
Zalewski B. Młodzież Kielecczyzny152-154
Migawki Kieleckie154-155
Langner Tadeusz Portret na tle zbiorów155
Teter Lucjan Militaria filatelistyczne156-159
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek159-161
Nowości polskie161-163
Nowości zagraniczne163-164
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop165
Sękowski Aleksander Boliwijskie polonica165-166
Groer Maria Wystawy:Pierwszy krok166-167
Z teki instruktora młodzieżowego: MKF w Rabce167-168
Szymański Zygmunt Z teki instruktora młodzieżowego: Polacy twórcami przemysłu w USA!168-169
Co piszą inni: Jeszcze o datownikach okolicznościowych169
Kraus Kurt Co piszą inni: Kulisy wydania austriackiego z 1946 roku169-170
W Związku Radzieckim wymiana z zagranicą170
Notatki ze świata170-171
Recenzje171
Osobliwości znaczków polskich171-172
Kietowicz Feliks, Romaszkan Jerzy Filumenistyka172
To i owo: Drzewa i krzewy na znaczkach pocztowych172-173
Pacyniak Cezary To i owo: Pierwsza poczta kosmiczna?173
Z życia PZF173-174
Wymiana z zagranicą174
Ogłoszenia174-175
Dział rozrywek umysłowych175

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.