Filatelista,  rok 1969, numer 23(338)

X Zjazd. Wytyczne pracy PZF523-527
Uchwały Zjazdu527-529
Dzień znaczka529-531
Majak Witold Listy z Gross Rosen531-537
Nowości polskie537-538
Nowości zagraniczne538-539
Kosmofilatelia540
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop541
Wiatrowski Zygmunt Maraton 1970541-542
Parfiniewicz Jerzy Wystawy: 25 Lat MO i SB w służbie narodu542-543
Wystawy: II Wystawa Filatelistyczna Ziemi Kaliskiej543-544
Wystawy: Wystawa Przyjaźni544-545
Wystawy: "Dzień Górnika"545
Wiatrowski Roman Z teki instruktora młodzieżowego: Wzbogacamy i urozmaicamy tematykę zbiorów młodzieżowych545-546
Koczorowski Kazimierz Z teki instruktora młodzieżowego: Kursokonferencja opiekunów MKF w Poznaniu546
Z teki instruktora młodzieżowego: Sprawy młodzieżowe O/Bydgoskiego PZF546-547
Z teki instruktora młodzieżowego: Młodzi filateliści w Koszalinie547
Siwula Adam Z teki instruktora młodzieżowego: MKF przy MDK547
Głowacka Danuta Z teki instruktora młodzieżowego: "Dzień Znaczka" w Tarnowie548
Z teki instruktora młodzieżowego: "Dzień Znaczka" w Konstancinie548
Wokoło wielkości nakładów znaczków pocztowych548-549
Osobliwości znaczków polskich549-550
Recenzje550
Rajchel Władysław Czytelnicy piszą: Bhutan - członkiem UPU550
Sadowski Jan Czytelnicy piszą: Za nami "Nubia" - przed nami "Wenecja"550-551
Tym Witold Czytelnicy piszą: "Psia" poczta?551
Niewiadomski Teodor Czytelnicy piszą: Laur kolczastego drutu551
Z życia PZF552-554
Wymiana z zagranicą554
Ogłoszenia554-555
Dział rozrywek umysłowych555

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.