Filatelista,  rok 1969, numer 22(337)

X Zjazd503-504
Przemówienie inauguracyjne504-505
W imieniu Ministra Łączności505-506
Pozdrowienia z ZSRR506-507
Puchniarski Roman Kopernik na znakach pocztowych507-510
Nowości polskie510-511
Nowości zagraniczne511-512
Witkowski Jan Z teki instruktora młodzieżowego513
Młodzież filatelistyczna swoim opiekunom514
Wystawy: "Lenin 100"514
Notatki ze świata514-516
Polonica516-517
Recenzje517
Z życia PZF517-518
Wymiana z zagranicą518
Ogłoszenia518-519
Dział rozrywek umysłowych519

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.