Filatelista,  rok 1969, numer 20(335)

Prezydium ZG PZF Przed X Zjazdem PZF463
Kapkowski Jacek Pierwsze loty CSA464-465
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek465-467
Witkowski Jan VII Kongres AIJP468
Nowości polskie469-471
Nowości zagraniczne471-472
Kosmofilatelia473-474
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop474
Narada filumenistów w Bystrzycy474
Rajchel Władysław Interesujące zbiory w brytyjskim Muzeum Poczty475-476
Tułasiewicz Tadeusz To i owo476
To i owo476-477
Dopierała Franciszek Najpiękniejszy znaczek XXV - lecia477
Grabarczyk Józef Z teki instruktora młodzieżowego477
Z życia PZF478
Wymiana z zagranicą478
Ogłoszenia479
Dział rozrywek umysłowych479

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.