Filatelista,  rok 1969, numer 19(334)

Askanas Stefan Problemy jutra427-428
Sękowski Aleksander Wystawa filatelistyczna "Nigdy więcej wojny"428-431
Witkowski Jan II Wystawa Filatelistyczna Ziem Zachodnich i Północnych "Olsztyn 69"431-433
Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Musicaliana - -Bydgoszcz 69"433-436
Scharmach Tadeusz Filatelistyka w Łódzkiem: To już prawie 25 lat436
Zabilski Lesław Lata rozwoju437
Białek Henryk Nasze plany437-438
Rosin Ryszard Z przeszłości organizacji filatelistycznych439-440
Hampel Zygmunt Wydawnictwa i czasopisma w łodzi440-441
Farbotko Władysław Łódzki ośrodek Komisji Naukowo - Badawczej441-443
Piekut Janusz Zbigniew Łódzkie wystawy filatelistyczne443-446
Zabilski Lesław Klub Zainteresowań "Czerwony Krzyż"446-447
Nowości polskie448-450
Nowości zagraniczne450-452
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop452
Lipski Andrzej Kluby zainteresowań452-453
Z teki instruktora młodzieżowego453-454
Wystawy454
Recenzje454-455
Głowczyński Ireneusz Sylwetki filatelistów455
Notatki ze świata456
Sajdak Jan Ze wspomnień filatelisty456-457
Alfred Hodbod457
Z życia PZF458
Ogłoszenia458-459
Dział rozrywek umysłowych459

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.