Filatelista,  rok 1969, numer 16(331)

Przemówienie Ministra Łączności351
I Ogólnopolska Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna "PRL XXV"352-353
Jakubowski Ryszard 25 lat Harcerskiej Poczty Powstańczej353-354
Uchwała Plenum Z.G. PZF z okazji 25 lecia PRL354
Prezydium ZG PZF Regulamin355
Teter Lucjan Poczta gołębia na manewrach kawaleryjskich w r. 1925356-357
X Walny Zjazd PZF357
Nowości polskie357-360
Nowości zagraniczne360-361
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop361-362
Zbiór V. Domanskiego na aukcji362-364
Notatki ze świata364-365
To i owo365
Wystawy365
Sawicki Romuald Wacław Popek366
Zmotoryzowana filatelistyka366
Z życia PZF366-367
Ogłoszenia367
Dział rozrywek umysłowych367

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.