Filatelista,  rok 1969, numer 12(327)

Zielińska Irena Znaczki PRL w okresie 25 - lecia255-261
Maraton 1969261-264
Konkurs na publikacje w prasie, radio i telewizji264
Perzyński Maciej Nadruk na "Probusie"265-266
Teter Lucjan Militaria filatelistyczne267-270
Hejmowski Klemens Jeszcze o Żurawiu Gdańskim270-271
Żółkiewski Stanisław J. Z warsztatu zbieracza całostek272-273
Nowości polskie273-275
Nowości zagraniczne275-276
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop276-277
Wystawy277-279
Biadasz Zdzisław Wystawy: Nameba 1969279-280
Czytelnicy piszą: List na liściu280
Parfiniewicz Jerzy Czytelnicy piszą: "Czy emisja po fakcie?"280-281
Kraska Władysław Czytelnicy piszą: O filatelistykę w klubach281
Godne naśladowania281
Owczarzak Tadeusz Z teki instruktora młodzieżowego281-282
Notatki ze świata282-283
VIII Festiwal Moniuszkowski284
Polonicum we Francji284
Z życia PZF284-286
Wymiana z zagranicą286
Ogłoszenia286-287
Dział rozrywek umysłowych287

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.