Filatelista,  rok 1968, numer 4(295)

Komitet Obchodów Do wszystkich członków PZF. Do wszystkich Kół PZF63
75 lat Ruchu Filatelistycznego w Polsce63-65
Piekarz Lucjan W Jubileuszowym roku filatelistyki polskiej65-67
Guzowski Zbigniew Dla niewiast - 50% zniżki67
Grodecki Tadeusz W oddziale Szczecińskim68
Szpirt Józef Filatelistyka w Szczecińskiem69-70
Zaremba Piotr Początki poczty polskiej na Pomorzu Zachodnim70-71
Loch Henryk Działalność wystawiennicza72
Monarcha Władysław Praca z młodzieżą72-73
Bielawny Stanisław 15 Lat działalności Klubów Młodych Filatelistów73-74
Stacewicz Andrzej, Grabarczyk Maria, Grabarczyk Józef Ośrodki rehabilitacyjne w Szczecinie74-75
Poczta harcerska Szczecin75
"Chrońmy przyrodę"75-76
Ways Marian "Nowodruki" znaczka polskiego z 1860 r.76-77
Braunstein Ilia Próba łączności Moskwa - Nowy Jork77-78
Grodecki Tadeusz Afryka (X)78-80
1917 - 196781
Nowości polskie82-83
Nowości zagraniczne83-84
Gryżewski Kazimierz Kalejdoskop84-85
Wiatrowski Zygmunt Z teki instruktora młodzieżowego: W Bydgoszczy i Toruniu85
Lisiecki Leonard Z teki instruktora młodzieżowego: W Opolu85
Pilatowski Stanisław Z teki instruktora młodzieżowego: W Tarnowie85-86
Z teki instruktora młodzieżowego: Zebranie opiekunów w Warszawie86
Recenzje86-87
Rudziński Cezary Recenzje: "Weltraumfahrt - Astronauten, Sputniks und Raketen87
Notatki ze świata87-90
Zazdrość filatelistyka90
To i owo90-91
Tucholski Jerzy Komisja koordynacyjna w Jeleniej Górze91-92
Romaszkan Jerzy, Kietowicz Feliks Wydawnictwa na szkodę filumenistów92-93
Z życia PZF93-94
Wymiana z zagranicą94
Ogłoszenia94-95
Dział rozrywek umysłowych95

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.